Tietoa yrityksestä

timo_pieni

Olen tehnyt yli 43-vuotisen poliisi- ja syyttäjävirkauran, josta syyttäjän virkauraa on kertynyt lähes 28 vuotta. Tänä aikana olen perehtynyt lukuisia kertoja erilaisten ja vaikeidenkin rikosjuttujen näyttöongelmiin ja rikoksen uhrin ja rikoksentekijän oikeudelliseen asemaan. On tärkeätä, että poliisi on suorittanut rikosasian esitutkinnan tehokkaasti ja selvittänyt rikostapahtumaan liittyvät keskeiset seikat niin asianomistajan kuin rikoksesta epäillyn oikeusturvan kannalta. Tämä luo tukevan pohjan syyttäjälle syyteharkintaa varten ja mahdolliselle rikosasian pääkäsittelyistunnolle tuomioistuimessa. Tuomioistuimen antaman rikostuomion keskeisenä tavoitteena on lainmukainen ja oikeudenmukainen tuomio, joka vastaa aineellista totuutta eli mitä väitetyssä rikosasiassa tosiasiassa on tapahtunut.

Esitukinnassa ja pääkäsittelyssä tulee turvata, että asianomistaja saa tarvittaessa asiantuntevaa oikeudellista apua omien oikeuksiensa ja vaatimustensa toteuttamiseksi. Toisaalta rikoksesta epäillyllä on oikeus esitutkinnassa ja pääkäsittelyssä avustajan käyttöön puolustuksen järjestämiseksi ja niin, että hän saa osalleen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin.

Olen perustanut 01.04.2014 lukien oman lakiasiantoimistoni ja nyt olen valmis jakamaan vuosikymmenten aikana hankkimani laajan ja rautaisen ammattitaitoni ja kokemukseni rikosasioiden hoitamisessa Sinun tarpeittesi ja oikeusturvasi toteuttamiseksi. Toimintani kivijalan ainesosat ovat luottamuksellisuus, rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja asiakasystävällisyys.

Lisäksi hoidan perhe- ja perintöoikeusasiat, kuten ositukset, perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit ja avioehtosopimukset.

Oikeudenkäyntiavustajalautakunta on 20.02.2014 myöntänyt minulle luvan nro 14/223 toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana. Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja on tehtävässään oikeuskanslerin, asianajajista annetun lain 6 a §:n 1 momentissa tarkoitetun valvontalautakunnan ja oikeudenkäyntiavustajalautakunnan valvonnan alainen.

Soita ja kysy lisää – neuvonta ei maksa mitään.

– Timo Koskimäki